70 lat Spiegla – Dzień 7

utworzone przez | sty 30, 2017 | Motywacja i wskazówki, Wyzwania językowe | 0 komentarzy

O wyzwaniu poczytasz tutaj. Słówka z dziś i ostatnich dni są już na Memrise i Quizlecie. Miłej nauki!

Słówka na dziś do nauczenia

 

jemanden vor etwas/jemandem warnen – ostrzegać kogoś przed czymś/kimś

Er hat versucht mich vor Ihnen zu warnen und jetzt ist er tot. – On próbował mnie przed panem ostrzec, a teraz nie żyje.

jemanden davor warnen etw zu tun – przestrzegać kogoś przed zrobieniem czegoś

Ich würde meinen Mann davor warnen, arbeiten zu gehen. – Przestrzegłabym mojego męza przed pójściem do pracy.

über etwas ziehen – naciągnąć, założyć na coś

Sie zog die Mütze über die Ohren – Naciągnęła czapkę na uszy.

sich auf etwas einstellen – dostosowywać sie do czegoś

Qualifizierte Arbeitskräfte können sich leichter auf Veränderungen in einer dynamischen Wissenswirtschaft einstellen. – Wykwalifikowana siła robocza jest w stanie lepiej dostosowywać się do zmian w dynamicznej gospodarce.

zu etwas dienen – służyć do czegoś

Das Wirtschaftswachstum sollte dazu dienen, die materiellen Verhältnisse in unseren Gesellschaften zu verbessern. – Wzrost gospodarczy powinien służyć poprawie położenia materialnego społeczeństw.

jemanden für etwas verantwortlich machen – czynić kogoś odpowiedzialnym za coś

Ich weiß, Jacek denkt, ich würde ihn für den Tod seines Vaters verantwortlich machen. – Wiem, że Jacek myśli, że jestem odpowiedzialna za śmierć jego ojca.

sich von etwas auf etwas umstellen – przestawiać się z czegoś na coś

Wir haben auf maschinelle Produktion umgestellt. – Przestawiliśmy się na produkcję maszynową.

für etwas sorgen – dbać o coś

Wir müssen für sie sorgen. – Musimy o nią zadbać.

für jemanden/etwas  ausreichen – wystarczyć dla kogoś, czegoś

Reis reicht für den alltäglichen Stromverbrauch aus. – Ryż jest wystarczający, aby zaspokoić dzienne zapotrzebowanie na energię.

an etwas hängen – zależeć od czegoś

Dein Schicksal hängt an den Maschinen. – Twoja przyszłość zależy d tych maszyn.

zu etwas führen – prowadzić do czegoś

Ein Sturz aus dieser Höhe führt zu Körperschäden. – Upadek z tej wysokości spowoduje obrażenia ciała.

Gramatyka w pigułce

W języku niemieckim istnieją 4 przypadki (w języku polskim mamy ich aż 7). Z tego powodu, aby zdania w języku niemieckim były skonstruowane logiczne i poprawnie gramatycznie, część czasowników łączy się z konkretnym przypadkiem lub przyimkiem, który danym przypadkiem rządzi. Nie będę tutaj wchodziła w szczegóły, bo to dosyć obszerny temat – wart osobnego wpisu. Dodam tylko, że połączenia czasowników niemieckich z przypadkami oraz przyimków z czasownikami niemieckim są stałe i niezmienne. Nie zawsze połączenia czasowników niemieckich z przypadkiem w języku polskim są identyczne jak w języku niemieckim. Dlatego też, należy znać czasowniki niemieckie, które łączą się z konkretnymi przypadkami i przyimkami. Jako podpowiedź dorzucę, że z Akkusativem (biernikiem) zawsze występuje czasownik łączący się z durch, für, gegen, um ,a także większość z über. Natomiast zastosowania Dativa (celownika) wymagają czasowniki  z aus, bei, mit, nach, von, zu.

 


Ułóż swoje zdania z nowymi słówkami z dzisiaj. Napisz je w komentarzu.


 

Hallöchen!

Jestem Ola Jakubowska i od 2013 roku sprawiam, że moje dorosłe kursantki mówią po niemiecku płynnie, naturalnie i z większą pewnością siebie. Też tak chcesz? Pozostańmy w kontakcie!

Social Media

POBIERZ BEZPŁATNY
Willkommensgeschenk