70 lat Spiegla – dzień 4

utworzone przez | sty 27, 2017 | Motywacja i wskazówki, Wyzwania językowe | 0 komentarzy

O wyzwaniu poczytasz tutaj. Słówka w Memrise i Quizlecie pojawią się pod koniec tygodnia.

Słówka na dziś do nauczenia

 

der Augapfel – gałka oczna

Sie haben einen verdammten Laserstrahl, der die Temperatur von deinem Augapfel misst, um zu sagen, ob man lügt. – Mają lasery, które mierzą temperaturę w gałce ocznej, by wykryć kłamstwo.

der Botenstoff – substancja semiochemiczna, przekaźnik chemiczny,substancja

Dieser Botenstoff ist am Entzündungsgeschehen beteiligt. – Ten przekaźnik uczestniczy w powstawaniu stanu zapalnego.

der Forscher – badacz, naukowiec

Kowalski  ist ein großartiger Forscher. – Kowalski to wspaniały naukowiec.

der Großteil – większość, znaczna część

Ein Großteil der pakistanischen Bevölkerung hat keinen Zugang zu Bildung und kennt nicht die Grundregeln sozialen Verhaltens. – Znaczna część ludności Pakistanu nie ma dostępu do edukacji i jest nieświadoma podstawowych zasad zachowania społecznego.

der Lichtsensor – czujnik światła

Hier sind Lichtsensoren und Körperwärmesensoren. – Tutaj są czujniki światła i temperatury ciała.

der Ringmuskel  – mięsień okrężny

Der Ringmuskel um die Augen bewegt die Augenlider, welche im Wesentlichen die Aufgabe haben, das Auge zu schützen. – Mięsień okrężny za okiem porusza powiekami, które mają znaczącą rolę ochrony oka.

der Stubenhocker – piecuch, domator

Er ist ein echter Stubenhocker – On jest prawdziwym domatorem.

der Taschengeldentzug – odebranie kieszonkowego

Der Taschengeldentzug gilt bei vielen Eltern als effektives Mittel zur Bestrafung der Kinder. – Odebranie kieszonkowego jest dla wielu rodziców efektywnym środkiem do ukarania dzieci.

der Vergleich – porównanie

Im Vergleich dazu sterben täglich 6000 Personen an Aids. – Dla porównania każdego dnia na AIDS umiera 6 tysięcy osób.

der Versuch – doświadczenie, próba

Das ist nicht der erste Versuch. – To nie jest pierwsza próba.

Gramatyka w pigułce

Rodzajnik der przede wszystkim określa istoty męskie, zarówno wśród ludzi, jak i wśród zwierząt. W języku niemieckim męskie są także nazwy pór roku, miesięcy, dni, pór dnia, strony świata, wiatrów, szczytów górskich, jezior, przypadków, stopni, trybów, marek samochodów oraz rzeczowniki odczasownikowe.

Także w tym wypadku mamy końcówki, które wskazują na rodzaj męski. Należą do nich: -ig, -ing, -st, -ent, -er, -en, -ling, -or, -ismus, -eur, -ock, -ich.

 


Ułóż swoje zdania z nowymi słówkami z dzisiaj. Napisz je w komentarzu.


 

Hallöchen!

Jestem Ola Jakubowska i od 2013 roku sprawiam, że moje dorosłe kursantki mówią po niemiecku płynnie, naturalnie i z większą pewnością siebie. Też tak chcesz? Pozostańmy w kontakcie!

Social Media

POBIERZ BEZPŁATNY
Willkommensgeschenk