Szyk końcowy w języku niemieckim

utworzone przez | wrz 22, 2019 | Gramatyka, Język niemiecki | 4 Komentarze

Po dosyć długiej przerwie wracam do tematu zdań w języku niemieckim. Już wcześniej omówiłam szyk prosty oraz szyk przestawny. Teraz nadeszła pora na szyk końcowy w języku niemieckim.

Budowa zdania w szyku końcowym

W szyku końcowym czasownik wędruje na sam koniec zdania. Na początku mamy spójnik, następnie jest osoba (rzecz, rzeczownik, podmiot), pozostałe elementy zdania i na samiuteńkim końcu pojawia się odpowiednio odmieniony czasownik (orzeczenie). Przed zdaniem z szykiem końcowym zazwyczaj jest inne, poprzedzające zdanie, które nazywamy w gramatyce zdaniem głównym

zdanie główne, spójnik + podmiot + reszta zdania + orzeczenie

Poniżej znajdziesz kilka przykładów.

Er geht zum Arzt, weil er Halsschmerzen hat.  – On idzie do lekarza, ponieważ boli go gardło.

Ich lerne Deutsch, weil ich nach Deutschland fahren will. – Uczę się niemieckiego, ponieważ chcę pojechać do Niemiec.

Ich hatte keine Zeit, weil ich am Sonntag gelernt habe. – Nie miałam czasu, ponieważ uczyłam się w sobotę.

Ich hatte keine Zeit, weil ich für heute das ganze Buch habe lesen müssen. – Nie miałam czasu, ponieważ musiałam przeczytać na dzisiaj całą książkę.

Spójniki w szyku końcowym

Spójniki, po których występuje szyk końcowy, to: dass –że; ob – czy ;weil – ponieważ ; da –ponieważ (jeśli zdanie zaczynamy od spójnika);wenn/falls  – jeśli; als / wenn –kiedy, gdy; während – podczas gdy; bevor/ehe –zanim; seitdem/seit –odkąd; nachdem –gdy tylko, po tym jak; sobald –skoro tylko; bis – do czasu gdy; solange –jak długo; damit – aby, żeby; indem – (robiąc coś); dadurch dass – poprzez to, że; ohne dass – mimo że; (an)statt dass –zamiast; obwohl –chociaż; so dass –tak że

Ich gehe nach Hause, weil ich noch im Garten arbeiten werde. – Idę do domu, ponieważ będę jeszcze pracować w ogrodzie.

Ich gehe nach Hause, weil ich noch werde aufräumen müssen. – Idę do domu, ponieważ muszę jeszcze posprzątać.

Ich gehe nach Hause, weil ich morgen früh aufstehe. – Idę do domu, ponieważ jutro wcześnie wstaję.

Anna weiß, dass ich sie sehr liebe. – Anna wie, że ją bardzo kocham.

Wir gehen spazieren, wenn das Wetter schön ist. – Idziemy na spacer, jeśli pogoda jest ładna.

Ich weíß, dass du mit Anna gern spazieren gehst. – Wiem, że chętnie pójdziesz na spacer z Anną.

Ich weiß, dass du mit Anna gern spazieren gehen möchtest. – Wiem, że chciałbyś pójść na spacer z Anną.

Ich weiß, dass du mit Anna gern spazieren gegangen bist. Wiem, że poszedłeś na spacer z Anną.

Ich weiß, dass sie sich heute Nachmittag treffen. – Wiem, że oni spotykają się dzisiaj po południu.

Ich weiß, dass sich Jacek heute Nachmittag mit Kasia trifft. – Wiem, że Jacek spotyka się dziś po południu z Kasią.

Ich weiß nicht, ob Jacek mich immer noch liebt. – Nie wiem, czy Jacek mnie jeszcze kocha.

Weißt du, wie ich zum Bahnhof komme? – Czy wiesz, jak dojdę na dworzec?

Ich helfe dir, wenn du zu mir kommst. – Pomogę Ci, jeśli do mnie przyjdziesz.

Ruf mich bitte an, falls du Hilfe brauchst. – Zadzwoń do mnie, jeśli będziesz potrzebować pomocy.

Jeśli uważasz, że ten wpis był przydatny, możesz zostawić komentarz i podzielić się nim wśród znajomych. Dodatkowo zapraszam Cię do zapisu na newsletter Niemieckiej Sofy, dzięki czemu informacje o nowych artykułach będą wpadały bezpośrednio na Twoją skrzynkę?

Hallöchen!

Jestem Ola Jakubowska i od 2013 roku sprawiam, że moje dorosłe kursantki mówią po niemiecku płynnie, naturalnie i z większą pewnością siebie. Też tak chcesz? Pozostańmy w kontakcie!

Social Media

POBIERZ BEZPŁATNY
Willkommensgeschenk