Szyk przestawny w języku niemieckim

utworzone przez | mar 30, 2017 | Gramatyka | 6 Komentarze

Dzisiejszy wpis jest kontynuacją serii wpisów o niemieckich szykach w zdaniu. Chcę przybliżyć Ci w nim szyk przestawny, który występuje w języku niemieckim bardzo często.

W szyku przestawnym przestawiamy kolejność słów w zdaniu i na początku stawiamy jakieś słowo, a następnie dajemy czasownik (orzeczenie) i osobę (rzecz, rzeczownik, podmiot). Na samym końcu są wszystkie pozostałe elementy zdania.

Część zdania + orzeczenie + podmiot + reszta zdania

Ten szyk jest Ci już znany z pytań, które z pewnością opanowałaś perfekcyjnie. Poza tym może on występować, gdy zdanie rozpoczynamy od innej części zdania niż podmiot, jeśli zdanie poboczne stoi przed zdaniem głównym lub gdy zdanie ma określony spójnik. Poniżej znajdziesz przykładowe zdania.

Bist du zufrieden? – Jesteś zadowolony?

Wann fahrt ihr nach Bonn? – Kiedy jedziecie do Bonn?

Heute gehe ich ins Kino. – Dzisiaj idę do kina.

Wenn das Wetter schön ist, fahren wir in die Berge. – Jeśli pogoda jest ładna, jedziemy w góry.

Heute muss ich zum Arzt gehen. – Dzisiaj muszę iść do lekarza.

Spójniki, po których występuje szyk przestawny, to: dann – potem, deshalb/darum/deswegen – dlatego, sonst – w przeciwnym razie, trotzdem – pomimo to oraz außerdem – poza tym

Ich bin noch ein Kind, also habe ich kein Auto. – Jestem jeszcze dzieckiem, zatem nie mam samochodu.

Komm schneller, sonst verpassen wir den Zug. – Chodź szybciej, w przeciwnym razie przegapimy pociąg.

Ania lehrt in der Schule, außerdem arbeitet sie nachmittags als Kellnerin. – Ania uczy w szkole, oprócz tego pracuje popołudniami jako kelnerka.

Ich mache Ordnung, dann koche ich etwas zu essen. – Zrobię porządek, potem ugotuję coś do zjedzenia.

Ania ist krank, deshalb besuchen wir sie heute Nachmittag. – Ania jest chora, dlatego odwiedzimy ją dzisiaj popołudniu.


Mam nadzieję, że od teraz nie będziesz mieć już żadnych problemów z tym szykiem. Pomogłam?


Szyk prosty

Hallöchen!

Jestem Ola Jakubowska i od 2013 roku sprawiam, że moje dorosłe kursantki mówią po niemiecku płynnie, naturalnie i z większą pewnością siebie. Też tak chcesz? Pozostańmy w kontakcie!

Social Media

POBIERZ BEZPŁATNY
Willkommensgeschenk