Zwroty przydatne przy rozprawce

utworzone przez | kwi 13, 2015 | Egzaminy, Język niemiecki, Słownictwo | 13 Komentarze

 zwroty-przydatne-przy-pisaniu-rozprawki

Jakiś czas temu zgłosiła się do mnie maturzystka z prośbą o napisanie wpisu o rozprawce. Niestety ostatnią rozprawkę pisałam ładne parę lat temu i musiałabym spędzić trochę więcej czasu na przeszukaniu różnych źródeł, żeby sprawdzić, czy sposób pisania tej formy się nie zmienił. Nie chciałam jednak zostawić dziewczyny bez niczego, dlatego przygotowałam dzisiaj wpis, który przyda się każdemu. Przydatne zwroty przy tworzeniu rozprawki w języku niemieckim.

Przydatne zwroty – rozprawka

Einführung – Wprowadzenie

Im folgenden Aufsatz möchte ich über……sprechen – W mojej pracy chciałabym powiedzieć o

Es handelt sich hier um….  – Tutaj chodzi o …

Die Frage, ob … , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.  – Pytanie, czy… absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.

Argumente anführen – Wprowadzenie argumentów

Erstens…. Zweitens….. Drittens….. – Po pierwsze…., po drugie…..po trzecie

Einerseits…., andererseits…… – Z jednej strony…. Z drugiej strony…

Nicht nur….sondern auch… – Nie tylko…. Lecz także….

Sowohl…..als auch... –  Zarówno …. Jak i….

Im Zusammenhang  mit – w związku z …

Besonders wichtig ist…. – szczególnie ważne jest

Im Bezug auf…..  – odnośnie do czegoś ….

Im Hinblick auf….  – odnośnie do czegoś, ze względu na coś

Was …….anbelangt, betrifft  – jeżeli chodzi o …./ jeżeli dotyczy to ….

Hinsichtlich + Genitiv – odnośnie do czegoś….

In dieser Hinsicht /in gewisser Hinsicht – pod tym względem/ pod pewnym względem

Einigermaßen – poniekąd

Außerdem dürfen wir nicht vergessen….. – poza tym nie możemy zapomnieć…..

Dazu müssen wir hinzufügen… – Do tego musimy dodać ….

Ebenfalls…. – również

Ein weiterer wichtiger Punkt ist… – Kolejnym ważnym punktem jest….

Dazu kommt der Vorteil – Do tego dochodzi jeszcze zaleta ….

Beispiele geben – podawanie przykładów

Zum Beispiel,…/ beispielsweise,.. – Na przykład…./ Przykładowo….

…, das heißt,… – … to znaczy….

…,und zwar…/ nämlich – …. wprawdzie/a mianowicie….

Tatsächlich…. – Faktycznie, w rzeczywistości…

Gegenteil – przeciwieństwa  

Im Gegenteil…./ Hingegen… – w przeciwieństwie do…/ natomiast….

Trotzdem…/ Dennoch…/ Doch… / Jedoch… – Pomimo…/Mimo to… /Jendak…/Jednakże….

Auf der anderen Seite…/ andererseits… – Z drugiej strony

Im Gegensatz dazu…  – W przeciwieństwie do tego

Im Vergleich zu… Verglichen mit …. – w prównaniu do… /Porównując z…

Grund und Folge – powód i konsekwencje

Deshalb…/Deswegen…/ Daher…/ Darum…/ Aus diesem Grund…. – Dlatego…/Z tego powodu…

Folglich…/ Infolgedessen – zatem…/wskutek tego…

Auf diese Weise… – w ten sposób…

Auf eine Idee zurückgreifen – odwoływanie się do idei

Wie vorher gesagt/ erwähnt…. – jak wcześniej powiedziano/wspomniano

Die Meinung ausdrücken – wyrażanie zdania

Meiner Meinung nach/ Meiner Ansicht nach/ Meines Erachtens…/ Nach meinem Erachten  – moim zdaniem

Ich bin der Meinung,dass… – jestem zdania, że

Ich finde das Argument….. überzeugend/ nicht überzeugend – Uważam, że argument… jes przekonujcy/ nieprzekonujący

Ich finde es nicht richtig/gut/…, dass…..– Uważam, że to nie jest właściwe, dobre…. Że…

Ich bezweifle, dass …./ Ich glaube kaum….- Wątpię, że…

Zusammenfassung – podsumowanie

Zusammenfassend…– podsumowując

Zum Schluss…/ Schließlich…/ – Na koniec… /w końcu…

Im Großen und Ganzen… – Ogólnie rzecz biorąc….

Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass… – Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że…


Mam nadzieję, że powyższe zwroty Ci się przydadzą podczas przygotowań do matury lub innego egzaminu. Jeśli chciałabyś zobaczyć więcej tego typu wpisów, daj znać w komentarzu.

 

 

 

dołącz do newslettera niemiecka sofa

Hallöchen!

Jestem Ola Jakubowska i od 2013 roku sprawiam, że moje dorosłe kursantki mówią po niemiecku płynnie, naturalnie i z większą pewnością siebie. Też tak chcesz? Pozostańmy w kontakcie!

Social Media

POBIERZ BEZPŁATNY
Willkommensgeschenk