70 lat Spiegla – Dzień 10

utworzone przez | lut 2, 2017 | Motywacja i wskazówki, Słownictwo, Wyzwania językowe | 3 Komentarze

O wyzwaniu poczytasz tutaj. Słówka z dziś i ostatnich dni są już na Memrise i Quizlecie. Miłej nauki!

Słówka na dziś do nauczenia

weit verbreitet – szeroko rozpowszechniony, powszechny

Allerdings ist die Diskriminierung gegen Migranten weit verbreitet. – Jednakże dyskryminacja wobec migrantów jest szeroko rozpowszechniona.

normalsichtig – z prawidłowym wzrokiem

Er ist normalsichtig. – On ma prawidłowy wzrok.

offenbar – widocznie, najwyraźniej

Offenbar bin ich immun gegen Ihren Charme. – Widocznie jestem uodporniona na twój urok.

künstlich – sztuczny, sztucznie

Der Patient ist wach und braucht nicht mehr künstlich beatmet zu werden.Pacjent się obudził i nie musimy już sztucznie podtrzymywać oddychania.

beleuchtet – oświetlony

Warum sind sämtliche Autobahnen ständig beleuchtet?Dlaczego te autostrady są ciągle oświetlone?

gelegentlich okazjonalny, sporadyczny

Bei Hühnern kann gelegentlich eine verringerte Wasseraufnahme auftreten.U kur może sporadycznie występować zmniejszenie spożycia wody.

unbedenklich nieszkodliwy

Es war perfekt, aber noch viel wichtiger ist, es war völlig unbedenklich.To było doskonałe, ale co ważniejsze, to było totalnie nieszkodliwe.

dauerhaft trwały

Die Änderungen werden daher als dauerhaft angesehen.Należy zatem uznać te zmiany za trwałe.

ähnlich – podobny, podobnie

Große Geister denken ähnlich. – Wielkie umysły myślą podobnie

ausgiebig – obfity, długi

Die Mahlzeit war klein, aber ausgiebig. Posiłek był mały, ale obfity.

 

 

Gramatyka w pigułce

Odmiana  przymiotnika  z  rodzajnikiem określonym

Schemat  końcówek  przymiotnika  po  rodzajniku określonym:

 

                 M                           F                         N                   Plural

N            der -e                   die -e                    das -e                   die -en

G            des -en                der -en                 des -en                  der –en

D             dem -en              der –en                 dem -en                den -en

A             den -en                die -e                    das -e                   die -en

 

Odmiana  przymiotnika  z  rodzajnikiem nieokreślonym

Schemat  końcówek  przymiotnika  po  rodzajniku nieokreślonym:

 

               M                           F                             N            Plural

N            ein -er                  eine -e                 ein -es             -e

G            eines -en            einer -en             eines -en            -er

D             einem -en          einer -en             einem -en          -en

A             einen -en            eine -e                ein -es               -e

 

Odmiana  przymiotnika  bez rodzajnika

Schemat  końcówek  przymiotnika  bez rodzajnika:

 

                M           F             N            Plural

N            -er          -e           -es         -e

G            -en         -er          -en         -er

D             -em       -er          -em       -en

A             -en         -e|         -es         -e

 


Ułóż swoje zdania z nowymi słówkami z dzisiaj. Napisz je w komentarzu.


 

 

Hallöchen!

Jestem Ola Jakubowska i od 2013 roku sprawiam, że moje dorosłe kursantki mówią po niemiecku płynnie, naturalnie i z większą pewnością siebie. Też tak chcesz? Pozostańmy w kontakcie!

Social Media

POBIERZ BEZPŁATNY
Willkommensgeschenk