Przydatne zwroty na maturę ustną z języka niemieckiego

utworzone przez | kwi 27, 2015 | Egzaminy, Język niemiecki, Słownictwo | 4 Komentarze

empty-314554_1280Wielkimi krokami zbliża się matura ustna z języka niemieckiego. Pamiętam czasy, kiedy to ja przygotowywałam się do matury i jak bardzo pomocne okazały się dla mnie zestawy gotowych zwrotów. Jak ten czas szybko leci… Niedawno była matura, studia, a teraz okazuje się, że to już dawno za mną. Jeśli przygotowujesz się do matury, ucieszy Cię dzisiejszy wpis, w którym znajdziesz przydatne zwroty na maturę ustną z języka niemieckiego.

Przydatne zwroty na maturę ustną z języka niemieckiego

Wyrażanie zdania

Meiner Meinung nach/ Meiner Ansicht nach/ Meines Erachtens…/ Nach meinem Erachten  – moim zdaniem

Ich bin der Meinung,dass… – jestem zdania, że

Ich finde das Argument….. überzeugend/ nicht überzeugend – Uważam, że argument… jes przekonujcy/ nieprzekonujący

Ich finde es nicht richtig/gut/…, dass…..– Uważam, że to nie jest właściwe, dobre…. Że…

Ich bezweifle, dass …./ Ich glaube kaum….– Wątpię, że…

Zgadzanie się z czyjąś opinią

Ich bin deiner/Ihrer Meinung. – Jestem twojego/Pana/Pani zdania.

Das ist richtig/wahr. – Zgadza się./To prawda.

Das stimmt. – Zgadza się.

Ganz genau! – Dokładnie!

Das meine/denke/finde/glaube ich auch. – Też tak sądzę/uważam.

Ich bin derselben Meinung. – Jestem tego samego zdania.

Nie zgadzanie się z czyjąś opinią

Ich bin nicht deiner/Ihrer Meinung. – Nie jestem Pana/Pani zdania.

Das ist nicht ganz richtig. – To nie do końca się zgadza.

Ich stimme dir/Ihnen nicht zu. – Nie zgadzam się z tobą/Panem/Panią.

Das halte ich für falsch. – Uważam to za nieprawdę.

Das sehe ich ganz anders. – Widzę to zupełnie inaczej.

Damit bin ich nicht einverstanden. – Z tym się nie zgadzam.

Das überzeugt mich nicht. – To mnie nie przekonuje.

Zwroty przydatne w zadaniu polegającym na odgrywaniu roli

Ich habe eine Frage. –Mam pytanie.

Ich habe eine Bitte an Dich / Sie. –Mam do Ciebie / Pani prośbę.

Kannst du / Können Sie mir helfen? –Czy możesz / może mi Pan pomóc?

Kannst du / Können Sie mir sagen…? –Czy możesz / może mi Pan powiedzieć…?

Ich möchte wissen… -Chciałbym wiedzieć…

Weiβt du / Wissen Sie vielleicht…? –Czy wiesz / wie Pan może…?

Sag / Sagen Sie mir bitte… -Powiedz / Proszę mi powiedzieć…

Zeige / Zeigen Sie mir ….. –Pokaż / Proszę mi pokazać…

Entschuldigung, ich suche ….. –Przepraszam, szukam….

Ich habe Lust auf… -Mam ochotę na…

Einverstanden! –Zgoda!

In Ordnung! –W porządku!

Ich habe nichts dagegen. –Nie mam nic przeciwko temu.

Dein / Ihr Vorschlag gefällt mir. –Twoja / Pańska propozycja mi się podoba.

Ich schlage vor, …  – Proponuję…

Wie findest du / Wie finden Sie… ? – Co sądzisz / Co Pan sądzi o … ?

Ich kann leider nicht. – Niestety nie mogę.

Ich habe einen anderen Vorschlag.  – Mam inną propozycję.

Wir müssen einen Kompromiss finden. – Musimy znaleźć kompromis.

Du sollst…/ Sie sollen … – Powinieneś … / Powinien Pan …

Können wir es anders machen? – Czy możemy to zrobić inaczej?

Ich möchte heute ……..  – Chciałbym dzisiaj….

Ich habe andere Pläne.  – Mam inne plany.

Meine Idee ist besser, denn…  – Mój pomysł jest lepszy, bo….

Du wirst / Sie werden nicht bereuen. –Nie będziesz / Nie będzie Pan żałować.

Das hat viele Vorteile / Nachteile. – To ma wiele zalet / wad.

Tut mir leid, ich weiβ es nicht.  – Przykro mi, nie wiem.

Keine Ahnung!  – Nie mam pojęcia!

Ich weiβ nich genau, ob …  – Nie wiem dokładnie , czy …

Das kommt nicht in Frage!  – To nie wchodzi w rachubę!

Ich finde, glaube, meine, …  – Sądzę, myślę, uważam …

Das ist nett von dir / Ihnen. –To miło z twojej / Pańskiej strony.

Da habe ich leider keine Zeit.  – Niestety wtedy nie mam czasu.

Ich habe Angst, dass … / Boję się, że …

Das glaube ich nicht!  – Nie wierzę w to!

Ich hoffe, …  – Mam nadzieję …

Ich freue mich, dass …  – Cieszę się, że …

Ich habe den Eindruck, dass ...  – Mam wrażenie, że …


Mam nadzieję, że powyższe zwroty Ci się przydadzą podczas przygotowań do matury lub innego egzaminu. Zostaw komentarz, jeśli uważasz, że ten wpis był dla Ciebie przydatny i/lub pokaż go znajomym, używając przycisków poniżej.


Hallöchen!

Jestem Ola Jakubowska i od 2013 roku sprawiam, że moje dorosłe kursantki mówią po niemiecku płynnie, naturalnie i z większą pewnością siebie. Też tak chcesz? Pozostańmy w kontakcie!

Social Media

POBIERZ BEZPŁATNY
Willkommensgeschenk