70 lat Spiegla – Dzień 11

utworzone przez | lut 4, 2017 | Motywacja i wskazówki, Słownictwo, Wyzwania językowe | 0 komentarzy

O wyzwaniu poczytasz tutaj. Słówka z dziś i ostatnich dni są już na Memrise i Quizlecie. Miłej nauki!

Słówka na dziś do nauczenia

sich die Augen verderben – zepsuć sobie oczy

Mein Vater warnte mich als Kind immer davor, im Dunkeln zu lesen, denn dann würde ich mir die Augen verderben. – Mój tata ostrzegał mnie zawsze w dzieciństwie przed czytaniem w ciemności, bo mógłbym zepsuć sobie oczy.

jemandem/einer Sache folgen – pójść za kimś/za czymś

Wir zeigen den Weg, aber die USA müssen dem Beispiel Europas folgen. – My wskażemy drogę, natomiast Stany Zjednoczone muszą pójść za przykładem Europy.

dem Rat folgen – pójść za radą

Ich sollte meinem Rat folgen und öfter ausspannen. – Powinnam słuchać własnych rad i czasem się tam zrelaksować.

über die Ohren ziehen – naciagnąć na uszy

Er hat sich die Mütze über die Ohren gezogen. – Naciągnął sobe czapkę na uszy.

das Licht anknipsen – zapalać światło

Ich habe das Licht angeknipst. – Włączyłam światło.

die Augen anstrengen – wytężać wzrok,  męczyć oczy

Natürlich müssen sich die Augen in der Dunkelheit mehr anstrengen, die kleinen Buchstaben zu lesen. – Oczywiście musimy bardziej wyteżyć wzrok w ciemności, aby przeczytać coś napisane małą czcionką.

Sorgen bereiten – przysparzać zmartwień, martwić

Diese Probleme sollten uns Sorgen bereiten. – Te właśnie sprawy powinny budzić nasz niepokój.

eine Rolle spielen – odgrywać rolę

In diesem Zusammenhang können geschützte Werkstätten eine wichtige Rolle spielen. – W związku z tym zakłady pracy chronionej mogą odgrywać istotną rolę.

am Computer sitzen – siedzieć przy komputerze

Du sitzt am Computer und ernährst dich nur von Progresso-Suppe. – Siedzisz przed komputerem i jesz zupy z puszek.

vor Büchern hocken – ślęczeć nad książkami

Jetzt sollen sie monatelang ganz allein vor Büchern hocken. – Teraz powinni siedzieć miesiącami nad książkami.

 


Ułóż swoje zdania z nowymi słówkami z dzisiaj. Napisz je w komentarzu.


 

 

Hallöchen!

Jestem Ola Jakubowska i od 2013 roku sprawiam, że moje dorosłe kursantki mówią po niemiecku płynnie, naturalnie i z większą pewnością siebie. Też tak chcesz? Pozostańmy w kontakcie!

Social Media

POBIERZ BEZPŁATNY
Willkommensgeschenk