70 lat Spiegla – dzień 5

utworzone przez | sty 28, 2017 | Motywacja i wskazówki, Wyzwania językowe | 0 komentarzy

O wyzwaniu poczytasz tutaj. Słówka z dziś i ostatnich dni są już na Memrise i Quizlecie. Miłej nauki!

 

Słówka na dziś do nauczenia

 

verderben – zepsuć

Verderben Sie mir nicht die Freude. – Proszę nie psuć mi przyjemności.

jemandem etwas untersagen – zabraniać komuś czegoś

Wir können bestimmte Materialien und Handlungen untersagen. – Możemy zakazać pewnych substancji i działań.

entziffern – odcyfrować, odszyfrować

Deine Notizen sind kaum zu entziffern. – Twoich notatek nie da się odszyfrować.

entspannen – rozluźnić, odprężyć

Geh nach Hause und versuch dich zu entspannen. –  Idź do domu i spróbuj się odprężyć.

aussetzen – narażać kogoś na coś

Wir wollen das Baby nicht unnötigen Tests aussetzen. – Nie chcemy narażać dziecka na niebotrzebne badania.

anregen – pobudzać, zachęcać

Milch ist für seinen Nährwert bekannt, und wir wissen, dass wir die Menschen zum Milchkonsum anregen müssen. – Odżywcza wartość mleka jest dobrze znana i jesteśmy świadomi, że musimy zachęcać ludzi go spożywania mleka.

verändern – zmieniać

Das ist unsere Chance, die Zukunft zu verändern.  To nasza szansa, żeby zmienić przyszłość.

bestätigen – potwierdzać

Bitte bestätigen Sie, dass dies Ihre Ansicht ist. – Proszę potwierdzić, że takie jest Pana stanowisko.

bekommen – otrzymać, mieć, nabawić się

Er sagt, ich könne Kinder bekommen. – On powiedział, że mogę mieć dzieci.

abbekommen – otrzymywać (jakąś część)

Sie lassen uns wissen, wenn wir zu viel Strahlung abbekommen. – Powiadomią nas, kiedy przyjmiemy zbyt dużo promieniowania.

 

Gramatyka w pigułce

W języku niemieckim mamy bardzo dużo czasowników występujących z różnymi przedrostkami, które zmieniają znaczenie czasownika.  Czasem różnica jest niewielka, a czasem niestety ma zupełnie inne znaczenie. Te czasowniki dzielimy na czasowniki rozdzielnie złożone i nierozdzielnie złożone. Podczas odmiany w czasie teraźniejszym przedrostek w czasownikach rozdzielnie złożonych oddziela się od czasownika i wędruje na koniec zdania.

aufstehen  – wstawać

Ich stehe immer früh auf. – Wstaję zawsze wcześnie.

Najczęściej spotykane przedrostki czasowników rozdzielnie złożonych:

ab-absteigen (zsiadać)

an-ankommen (przybywać)

auf- aufstehen (wstawać)

aus- ausfüllen (wypelniać)

bei- beilegen (dołożyć)

mit- mitnehmen (zabrać)

nach- nachahmen (naśladować)

vor- vorschlagen (proponować)

zu- zumachen (zamykać)

da- dableiben (pozostawać)

ein- einladen (zapraszać)

empor –emporsteigen (wspinać się)

fort- fortgehen (odchodzić)

her- herstellen (produkować)

hin- hinlegen (odłożyć)

los- losfahren (wyjechać)

nieder- niedergehen (lądować)

weg- wegfliegen (odlatywać)

weiter- weitermachen (kontynuować)

zurück- zurückgehen (wracać)

zusammen- zusammenarbeiten (współpracować)

statt- stattfinden (znajdowć się)

teil- teilnehmen (brać udział)

 

Jest także grupa czasowników nierozdzielnie złożonych, gdzie przedrostek zawsze jest połączony z czasownikiem. Najczęściej spotykane przedrostki to:

be- bestellen (zamówić)

ent- entführen (uprowadzić)

ge- gehören (należeć)

emp – empfehlen (polecić)

er- erzählen (opowiadać)

miss– misstrauen (nie ufać)

ver– verstehen (rozumieć)

zer– zerstören (zniszczyć)

de– demontieren (demontować)

des– desorganisieren(dezorganizować)

re– reparieren (reperować)

 


Ułóż swoje zdania z nowymi słówkami z dzisiaj. Napisz je w komentarzu.


 

Hallöchen!

Jestem Ola Jakubowska i od 2013 roku sprawiam, że moje dorosłe kursantki mówią po niemiecku płynnie, naturalnie i z większą pewnością siebie. Też tak chcesz? Pozostańmy w kontakcie!

Social Media

POBIERZ BEZPŁATNY
Willkommensgeschenk