Słowniczek początkującego nauczyciela

utworzone przez | wrz 9, 2018 | Dla nauczyciela, Język niemiecki, Słownictwo | 0 komentarzy

„Zostań nauczycielem“ – mówili. „Będziesz mieć fajnie” – mówili. Jak już pewnie wiesz z mojego bloga, nie jestem nauczycielem z wykształcenia. Studiowałam tłumaczenia i początkowo to był mój wymarzony zawód (przeczytaj „O mnie”). Życie jednak ma czasami wobec nas własne plany. I fajnie! Ja się bardzo cieszę z takiego obrotu sprawy, bo sprawia mi to ogromną frajdę. Pamiętam jednak swoje początki. Nie było łatwo. Czasami czułam się zagubiona i nie wiedziałam, gdzie szukać pomocy. Wiele robiłam intuicyjnie.

Dlatego dzisiejszy wpis dedykuję początkującym nauczycielom, korepetytorom. Chociaż moim zdaniem jego zawartość przyda się także uczniom. To pierwszy wpis, który świadomie poświęcam nauczycielom, bo do tej pory pisałam głównie z myślą o osobach uczących się niemieckiego. Nie oznacza to zmiany tematyki bloga, a jedynie jej rozszerzenie. Myślę, że Ty jako czytelniczka nic na tym nie stracisz, a możesz nawet zyskać.

Poniżej znajdziesz małą ściągawkę, która przyda Ci się, gdy zaczniesz uczyć i będziesz chciała poprosić swoich uczniów o zrobienie ćwiczenia, pracę w grupie. To podstawy, z którymi warto się oswoić, a wtedy żadna lekcja nie będzie Ci straszna.

Ogólne polecenia

 

 • Kann jemand mal das Licht ausschalten / wieder anmachen? – Czy może ktoś wyłączyć / włączyć ponownie światło?
 • Könnten Sie sich vielleicht in kleine Gruppen zu 4 Personen aufteilen? – Mogliby Państwo podzielić się w małe grupy po 4 osoby?
 • Vielleicht könnten Sie die Arbeit zu zweit / zu dritt / zu viert gemeinsam machen? – Mogliby Państwo wykonać tę pracę wspólnie we dwójkę / trójkę / czwórkę?
 • Sie sollten mal versuchen, das Problem in Partnerarbeit zu lösen. – Proszę spróbować rozwiązać problem w parach.
 • Hören Sie mal den folgenden Dialog vom Tonband / von der Kassette / von der CD. – Proszę wysłuchać dialogu z magnetofonu / kasety / płyty CD.
 • Kann jemand mal ein Fenster aufmachen / die Fenster zumachen? – Czy mógłby ktoś otworzyć / zamknąć okno?
 • Können Sie noch ein paar andere Beispiele dafür / dazu nennen / finden? – Mogą Państwo znaleźć/podać kilka innych przykładów do tego?
 • Glauben Sie, dass Sie das alles richtig verstanden haben oder doch noch nicht so ganz? – Zrozumieli Państwo wszystko, czy nie bardzo?
 • Soll ich versuchen, das noch mal zu erklären? – Powinnam spróbować wytłumaczyć to raz jeszcze?
 • Was ist der Unterschied zwischen einer Konjunktion und einer Präposition? – Jaka jest różnica między spójnikiem a przyimkiem?
 • Tauschen Sie jetzt mal Ihre Übungsblätter aus und korrigieren Sie sich gegenseitig. – Niech Państwo rozda teraz swoje kartki z ćwiczeniami i poprawi sobie wzajemnie błędy.
 • Wer könnte mal nach vorn kommen und den Dialog / die Szene nachspielen? / die Geschichte nacherzählen? – Kto mógłby przyjść tutaj do przodu i odegrać dialog/scenę? / streścić historię?
 • Wie heißt das auf Deutsch / im Deutschen? – Jak nazywa się top o niemiecku? Jak będzie top o niemiecku?
 • Können Sie den Satz mal auf Deutsch sagen / ins Deutsche übersetzen? – Mogliby Państwo powiedzieć zdanie po niemiecku/ przetłumaczyć zdanie na niemiecki?
 • Lernen Sie bitte diesen Dialog auswendig. – Proszę nauczyć się tego dialogu na pamięć.
 • Jede Gruppe soll folgende Aufgaben erfüllen: … – Każda grupa powinna wykonać następujące zadanie: …
 • Heute in einer Woche haben wir eine kleine schriftliche Prüfung. Sie besteht aus 3 Teilen: … – W ciągu tygodnia od dzisiaj będziemy mieć mały egzamin pisemny. Będzie on się składał z trzech części: …
 • Sie sind dran. / Sie sind an der Reihe. – Teraz Pani kolej.
 • Bitte sammeln Sie die Zettel ein / geben Sie mir die Zettel zurück. – Proszę zebrać kartki/ proszę oddać mi kartki z powrotem.
 • Wir hören den Text nochmal mit Pausen. – Odsłuchamy tekstu raz jeszcze z przerwami.
 • Die Zeit ist um! – Czas się skończył.
 • Bilden Sie bitte einen Satz mit dem Verb “interessieren”. –Proszę utworzyć zdania z czasownikiem „interessieren“.
 • Hier haben Sie wohl einen kleinen Fehler gemacht. – Tutaj zrobiła Pani mały błąd.
 • Können Sie ganz kurz darauf antworten / das ganz kurz beantworten / die Frage ganz knapp beantworten? – Czy mogłaby Pani krótko na to odpowiedzieć/ krótko odpowiedzieć na pytanie?
 • Nehmen Sie Platz! / Setzen Sie sich, bitte. – Proszę usiąść.
 • Schreiben Sie alle neuen Wörter auf. – Proszę wypisać wszystkie nowe słówka.
 • Der wievielte ist heute? – Którego mamy dzisiaj?
 • Heute haben wir ein neues Thema: den Umweltschutz. – Dzisiaj mamy nowy temat: Ochrona środowiska.
 • Wir kommen jetzt zu einem neuen Kapitel: zum Passiv. – Przechodzimy teraz do nowego rozdziału: na temat strony biernej.
 • Wie stellen Sie sich die Welt ohne Bäume vor? – Jak wyobrażają sobie Państwo świat bez drzew?
 • Morgen schreiben wir einen Test / eine Klassenarbeit / eine Prüfung. – Jutro napiszemy test/ pracę klasową/egzamin.
 • Sie brauchen keine Angst davor zu haben, er / sie wird nicht schwer. – Proszę się nie bać, to nie będzie trudne.
 • Aber es wäre gut, wenn Sie sich darauf ein bisschen vorbereiten. – Ale byłoby dobrze, gdyby się Państwo trochę do tego przygotowali.
 • Wiederholen Sie im Lehrbuch die Seiten 17 bis 21. – Proszę powtórzyć sobie w podręczniku od strony 17 do 21.

 

Przy tablicy

 

 • Wer möchte mal an die Tafel und das anschreiben? – Kto chce do tablicy, by to zapisać?
 • Kommen Sie mal eben an die Tafel? – Podejdzie Pani do tablicy?
 • Können Sie ein neues Stück Kreide holen? – Czy mogłaby Pani przynieść nową kredę?
 • Der Filzschreiber ist leer. – Flamaster jest pusty.
 • Wischen Sie bitte mal die Tafel sauber? – Wytarłaby Pani tablicę?
 • Klappen Sie doch mal die Tafel aus. Schieben Sie die Tafel höher! – Proszę otworzyć tablicę. Proszę przesunąć tablicę wyżej!
 • Wer kann die Lücken ausfüllen? – Kto może wypełnić luki?
 • Schreiben Sie den Satz / das Beispiel / die Regel mal an die Tafel! – Proszę zapisać zdanie / przykład / regułę na tablicy!
 • Gehen Sie mal an die Tafel und versuchen Sie, das zu zeichnen! – Proszę podejść do tablicy i proszę spróbować to narysować.
 • Ich erkläre das an der Tafel. – Wyjaśnię to na tablicy.
 • Können Sie selbst aus den Beispielen eine Regel finden / ableiten? – Mogą Państwo samodzielnie odnaleźć / utworzyć regułę z przykładów?
 • Schauen Sie mal alle an die Tafel? – Spojrzą Państwo teraz na tablicę?
 • Wählen Sie den richtigen Satz / die richtigen Sätze aus und machen Sie an der Stelle ein Kreuz. – Proszę wybrać właściwe zdanie/zdania i postawić przy nim/nich krzyżyk.
 • Kommen Sie mal an die Tafel und verbessern / korrigieren Sie die falschen Sätze / Wörter. – Proszę podejść do tablicy i poprawić/skorygować błędne zdania/słowa.
 • Sie haben hier ein Komma vergessen. – Zapomniała Pani tutaj przecinka.
 • ‘herrschen’ schreibt man mit Doppel-r. – „herrschen“ pisze się z podwójnym „r“.

 

Praca z podręcznikiem

 

 • Wir wollen uns heute mit der vierten Lektion / Einheit beschäftigen. – Zajmiemy się dzisiaj lekcją/rozdziałem czwartym.
 • Bitte schlagen Sie das Arbeitsbuch / Lehrbuch auf Seite 30 auf. – Proszę otworzyć ćwiczeniówkę/podręcznik na stronie 30.
 • Machen Sie bitte mal das Buch auf Seite 10 auf. – Proszę otworzyć książkę na stronie 10.
 • Wer möchte uns mal den Text vorlesen? – Kto chciałby nam przeczytać tekst na głos?
 • Lesen Sie mal jeder den Text leise für sich und unterstreichen Sie alle die Wörter, die Sie noch nicht kennen. – Niech każdy teraz przeczyta sobie po cichu tekst i podkreśli słowa, których nie zna.
 • Wer kann den Abschnitt mal machen / vorlesen? – Kto może przeczytać ten akapit?
 • Bilden Sie mal mit diesem Verb einen Satz im Präsens. – Proszę zbudować zdanie z tym czasownikiem w czasie teraźniejszym.
 • Das steht im Buch oben / unten auf Seite 17. – To znajduje się w książce na górze/dole na stronie 17.
 • Machen Sie bitte die Bücher zu! – Proszę zamknąć książki!
 • Schreiben Sie bitte den Text ab. – Proszę przepisać tekst.
 • Wer kann diesen Satz ins Deutsche übersetzen? – Kto może przetłumaczyć to zdanie na niemiecki?
 • Machen Sie jetzt bitte mal alle die Bücher zu! – Proszę zamknąć teraz wszystkie książki?
 • Passen Sie auf die Endung auf! Das ist nicht so leicht. – Proszę uważać na końcówki! To nie jest takie łatwe.
 • Man muss immer aufpassen / darauf achten, dass man die richtige Endung bildet / findet / anhängt. – Należy  zawsze uważać na to, by utworzyć/znaleźć/dodać właściwą końcówkę.
 • Es gibt nicht nur bestimmte, sondern auch unbestimmte Artikel, wie wir später lernen / sehen werden. – Są zarówno rodzajniki określone, jak i nie określone, czego nauczycie się później/ co zobaczycie później.

 

Chwalenie

 

 • Prima! Ganz toll! – Super! Całkiem nieźle!
 • Klar! Richtig! Stimmt genau! – Jasne! Prawidłowo! Dokładnie tak!
 • Super! Phantastisch! Wunderbar! Wunderschön! – Super! Fantastycznie! Wspaniale! Cudownie!
 • Ganz richtig! – W porządku!
 • Weiter so! – Tak dalej!
 • Besser geht’s nicht! – Lepiej być nie może!
 • Eine gute Arbeit! – Dobra robota!
 • Das ist eine gute Idee! – To dobry pomysł!
 • Schön, dass Sie das bemerkt haben! – Dobrze, że Pani to zauważyła!
 • Sehr gut beobachtet und erzählt! – Bardzo dobrze zaobserwowane i opowiedziane!

Lekka krytyka i słowa zachęty

 

 • Das ist gut, aber können Sie noch ein bisschen mehr dazu sagen? – To jest dobrze, ale mogłaby Pani powiedzieć jeszcze coś więcej na ten temat?
 • Das ist schon fast richtig! – Prawie dobrze!
 • Sie können gut antworten, wenn Sie sich konzentrieren. – Odpowie Pani dobrze, jeśli się skoncentruje.
 • Das war besser als gestern. – Było lepiej niż wczoraj.
 • Beim nächsten Mal wird’s bestimmt noch besser. – Następnym razem pójdzie z pewnością lepiej.
 • Sie schaffen es bestimmt! – Uda się Pani z pewnością!
 • Ja gut. Aber können Sie das noch etwas klarer ausdrücken? – Tak, dobrze. A mogłaby Pani wyrazić to trochę jaśniej?
 • Fällt Ihnen noch etwas Anderes dazu ein? – Przychodzi Pani jeszcze coś innego na myśli?

 

Upomnienie/Nagana

 

 • Darf ich Sie noch um einen Moment Konzentration bitten? Ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig, dass Sie diesen Punkt verstehen. – Mogę Państwa prosić o jeszcze chwilę uwagi? Uważam, że to ważne, by zrozumieli Państwo ten punkt.
 • Bitte mal Ruhe dahinten, man kann ja sein eigenes Wort kaum verstehen! – Proszę o ciszę z tyłu, nie można zrozumieć własnych słów!
 • Bitte seien Sie doch mal etwas leiser! – Proszę być ciszej!
 • Könnten Sie mal einen Moment herhören? – Mogliby Państwo mnie posłuchać przez moment?
 • Vielleicht könnten Sie Ihre Privatgespräche später in der Pause / nach dem Unterricht weiterführen? – Może mogliby Państwo dokończyć swoje prywatne rozmowy na przerwie/po lekcji?
 • Ihre Schrift kann man ja kaum lesen. Das kann ich nicht entziffern, was hier steht. – Nie da się odczytać Pani pisma. Nie mogę odszyfrować, co tu jest napisane.
 • Schreiben Sie mal ein bisschen größer, dann können es auch die lesen, die ganz hinten sitzen. – Proszę pisać większymi literami, wtedy osoby siedzące z tyłu też będą mogli odczytać.
 • Bitte stören Sie nicht Ihre Mitschüler. – Proszę nie przeszkadzać pozostałym uczniom.
 • Hier haben Sie einen Fehler gemacht. Das ist nicht ganz richtig so. – Zrobiła Pani tutaj błąd. To nie jest do końca poprawne.

 

Mówienie/Wymowa

 

 • Bitte sprechen Sie etwas lauter, man kann Sie hier kaum verstehen. – Proszę mówić trochę głośniej, prawie Pani nie rozumiem.
 • Könnten Sie etwas langsamer / deutlicher sprechen? – Czy mogłaby Pani mówić wolniej/wyraźniej?
 • Bitte antworten Sie in einem ganzen Satz und nicht nur mit ein paar Worten. – Proszę odpowiedzieć pełnym zdaniem, a nie tylko kilkoma słowami.
 • Die Betonung stimmt nicht ganz. Die erste Silbe wird betont, also árbeiten, ántworten. – Akcentowanie nie jest dobre. Pierwsza sylaba jest akcentowana. Mówimy árbeiten, ántworten.
 • Hier müssen Sie die zweite Silbe betonen / akzentuieren / hervorheben: entschúldigen. – Tutaj musi Pani zaakcentować/podkreślić drugą sylabę: entschúldigen.
 • Achten Sie mal auf die Satzmelodie / Intonation: … – Niech Pani uważa na melodię zdania, intonację: …
 • Könnten Sie das noch mal wiederholen? Das war schwer zu verstehen. – Czy mogłaby Pani to powtórzyć raz jeszcze? To było trudne do zrozumienia.
 • Das habe ich akustisch nicht verstanden. – Nie zrozumiałam tego, co powiedziałaś.
 • Wie war der letzte Satz? – Jakie było ostatnie zdanie?
 • Sprechen Sie mal alle gemeinsam nach: … – Niech teraz wszyscy powtarzają wspólnie: …
 • Ich lese das mal zuerst vor, dann sprechen Sie nach: … – Najpierw przeczytam to na głos, potem powtórzy Pani po mnie: …
 • Achten Sie auf die Intonation und die Aussprache! – Proszę zwrócić uwagę na intonację i wymowę!

Pozostałe

 

 • Wie heißen die Präpositionen, die den Akkusativ als Kasus erfordern / nach sich haben / die mit dem Akkusativ stehen? – Jak nazywają się przyimki, które wymagają biernika po sobie?
 • Achten Sie bitte genau auf die Satzstruktur! – Proszę zwrócić dokładnie uwagę na strukturę zdania!
 • Was fällt Ihnen auf? – Co rzuciło się Pani w oczy?
 • Gibt es Fragen zum Text oder zur Grammatik? – Czy są jakieś pytania do tekstu lub gramatyki?
 • Ich lese erst den Text einmal vollständig, dann beginnen Sie zu schreiben. – Najpierw przeczytam raz cały tekst, potem zacznie go Pani pisać.
 • Ich lese zweimal vor und dann diktiere ich satzweise / Satz für Satz. – Przeczytam na głos dwa razy, a potem podyktuję zdanie po zdaniu.

 


Przygotowując tekst, korzystałam ze strony Goethe-Verlag.

Możesz komentować jako gość bez logowania się. Wystarczy, że najedziesz kursorem na pole „nazwa” i rozwiną Ci się dodatkowe opcje. Zaznacz „wolę pisać jako gość”, podaj imię oraz adres e-mail i gotowe.

Hallöchen!

Jestem Ola Jakubowska i od 2013 roku sprawiam, że moje dorosłe kursantki mówią po niemiecku płynnie, naturalnie i z większą pewnością siebie. Też tak chcesz? Pozostańmy w kontakcie!

Social Media

POBIERZ BEZPŁATNY
Willkommensgeschenk