with 3 komentarze

O wyzwaniu poczytasz tutaj. Słówka w Memrise i Quizlecie pojawią się pod koniec tygodnia.

Słówka na dziś do nauczenia

 

spannend – interesujący, ciekawy, trzymający w napięciu

Unser Leben ist nicht so spannend.  – Nasze życie nie jest aż tak ciekawe.

verregnet – deszczowy

Es war ein verregneter Tag in New York. – W Nowym Yorku był deszczowy dzień.

düster – posępny, mroczny, przygnębiający

Es ist so düster und kalt. – Jest tu tak ponuro i zimno.

gerötet – zaczerwieniony

Ihre Wangen sind gerötet! – Pańskie policzki się zaczerwieniły!

unscharf – nieostry

Das Bild ist unscharf. – Obraz jest nieostry.

schädlich – szkodliwy

Das Produkt könnte schädlich sein. – Produkt mógłby być szkodliwy.

ausgestattet – wyposażony

Die Flugzeuge müssen mit Druckkabinen und Toiletten ausgestattet sein. – Samoloty powinny  być wyposażone w kabinę ciśnieniową i toalety.

kurzsichtig – krótkowzroczny

Ich bin kurzsichtig. – Jestem krótkowzroczna.

bekannt – znany

Christian Ortega ist besser bekannt als Combo. – Christian Ortega jest lepiej znany jako Combo.

vorhanden – dostępny

Es waren ausreichend Vorräte vorhanden. – Było wystarczająco dużo zapasów.

Gramatyka w pigułce

Podobnie jak w języku polskim przymiotnik w języku niemieckim może występować w stopniu równym, wyższym i najwyższym.

W stopniu równym używamy spójników wiążących

 • so … wie (tak … jak),
 • ebenso … wie (tak samo … jak)

Anna ist so klug wie Kasia.

Stopień wyższy przymiotnika tworzy się dodając do tematu stopnia równego przyrostek -er, (np. Anna ist kluger als Kasia.) przy czym przymiotniki jednosylabowe z samogłoską tematyczną a, o, u przeważnie otrzymują przegłos (np. Anna ist schneller als Kasia).

Przymiotniki o zakończeniu  -er, -el tracą samogłoskę -e przed przyrostkiem stopnia wyższego (teuer – teurer). Przy porównaniu przymiotników w stopniu wyższym używa się als (niż).

Stopień najwyższy przymiotników tworzymy poprzez dodanie końcówki –sten lub –esten, w zależności od końcówki przysłówka w jego formie podstawowej. Końcówkę –esten otrzymają w stopniu najwyższym przysłówki zakończone np. na -t, -d, -z: (breit – breiter – am breitesten). Poza końcówką, przysłówek w stopniu najwyższym należy poprzedzić słówkiem am. W stopniu najwyższym używany jest spójnik von (z, ze, od).

 


Ułóż swoje zdania z nowymi słówkami z dzisiaj. Napisz je w komentarzu.


 

Podobne wpisy:

 • Joanna Kowalska – Śliwa

  Am Anfang des Januares hatte ich eine deutsche Lektür begonnen zu lesen aber ich finde sie total langweilig und deshalb habe ich in einem anderen Buch, das spannender ist als das frühere Buch, geschmökert.

  Das ist der spannendeste Film, den ich in meinen ganzen Leben ferngesehen habe.

  Heute ist der Abend düsterer als gestern, aber er ist verregnet ebenso wie vorgestern.

  Olu czy tutaj też można liczyć na Twoją korektę?

  • Asiu, tak. Będę sprawdzać zdania w weekend.

  • Am Anfang des Januars hatte ich eine deutsche Lektüre begonnen zu lesen, aber ich finde sie total langweilig und deshalb habe ich in einem anderen Buch, das spannender als das frühere Buch ist, geschmökert.

   Das ist der spannendste Film, den ich in meinem ganzen Leben ferngesehen habe.

   Heute ist der Abend düsterer als gestern, aber er ist verregnet ebenso wie vorgestern.